Avocat specializat în moşteniri şi succesiuni

  • Consultanţă cu privire la moştenirea legală, testamentară;
  • Asistenţa referitoare la transmiterea, acceptarea sau renunţarea moştenirii;
  • Reprezentarea clientului în procedura partajului succesoral;
  • Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor şi a claselor de moştenitori;
  • Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor;
  • Liberalităţile: donaţia, legatul, testamentul, limitele donaţiilor, revocarea liberalităţilor excesive;
  • Rezerva succesorală.

Alte servicii din domeniul avocaturii de familie: avocat contracte de muncă, avocat malpraxis, avocat contracte de închiriere, avocat specializat în partaj.