Avocat contracte de închiriere

  • Conceperea contractelor de închiriere;
  • Reprezentarea clientului în faţa organelor fiscale pentru înregistrarea contractelor de închiriere;
  • Întocmirea declaraţiilor fiscale şi ridicarea deciziilor de impunere;
  • Plata taxelor şi impozitelor locale în numele şi pe seama clientului.

Alte servicii din domeniul avocaturii de familie: avocat moşteniri şi succesiuni, avocat divorţ, avocat pensie alimentară, avocat contracte de închiriere.