Avocat clauze abuzive

Clauzele din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori trebuie să fie clare, fără echivoc, pentru înţelegerea nefiind necesare cunoştinţe de specialitate.

  • Identificarea clauzelor abuzive în contractele de credit, de prestări servicii, de vânzare-cumpărare,
  • Interpretarea clauzelor contractuale;
  • Lipsirea de efecte a clauzelor abuzive;
  • Propuneri privind înlocuirea/eliminarea clauzelor abuzive;
  • Consultanţă pentru repararea prejudiciului consumatorului, adaptarea sau refacerea actului juridic prin înlocuirea de drept a clauzei ilegale;
  • Formularea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea clientului în faţa instanţei de judecată pentru modificarea, adaptarea sau refacerea contractelor consumatorilor prin înlocuirea sau eliminarea clauzelor abuzive;
  • Conceperea, în ceea ce priveşte contractele bancare,  actelor procedurale prin care se solicita instantei sa dispună înlocuirea clauzei relative la dobândă sau eliminarea clauzelor referitoare la comisionul de acordare credit, comisionul de administrare şi comisionul de urmărire riscuri, eliminarea clauzelor referitoare la garanţiile suplimentare.

Alte servicii din domeniul avocaturii de familie – servicii avocat divorţ, avocat partaj, avocat specializat în testamente şi moşteniri.