Dreptul de proprietate reprezintă corolarul tuturor drepturilor aflate în patrimoniul unei persoane. Pentru protecţia sa este nevoie de specialişti care să asigure luarea corectă a deciziilor care privesc regimul proprietăţilor sale, mobiliare sau imobiliare.

Domeniile noastre de expertiză vizează:

  • Apărarea dreptului de proprietate privată prin mijloace legale precum: acţiunea în revendicare, acţiunea în grăniţuire etc;
  • Dobândirea proprietăţii prin formularea şi susţinerea cererilor având ca obiect uzucapiunea, accesiunea mobiliară/imobiliară;
  • Protecţia dezmembrămintelor proprietăţii prin promovarea acţiunilor posesorii;
  • Reprezentarea societăţii în procedura exproprierii;
  • Întocmirea contractelor de închiriere, de vânzare-cumpărare cu clauza rezervei proprietăţii, contractelor nenumite cu clauze referitoare la transferul dreptului de proprietate;
  • Reprezentarea societăţii în raporturile cu Cartea Funciară;
  • Reprezentarea societăţii în faţa instanţelor de judecată în litigiile legate de protecţia dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business – avocat specializat în: preţuri de transfer, drept fiscal, legislaţia muncii, înfiinţare societăţi comerciale