Avocat specializat în recuperarea creanţelor

Fluxurile financiare, asigurarea cash-flow-urilor la nivelul întrerpinderii, întocmai şi la timp reprezintă provocarea societăţii moderne. De aceea, noi suntem la dispoziţia clienţilor noştri ,, Exact la timp,, pentru a-i asista şi reprezenta în acest demers anevoios şi provocator.

  • Stabilirea şi implementarea unor proceduri interne pentru a maximiza şansele de recuperare a datoriilor, scurtarea  timpilor dintre scadenţa sumelor datorate şi somarea debitorilor la plată, demararea procedurilor litigioase;
  • Analizarea documentelor care stau la baza pretenţiilor creditorului, a situaţiei juridice şi fiscale a debitorului, având ca scop identificarea şanselor de câştig;
  • Formularea notificărilor şi somaţiilor şi transmiterea lor către debitori;
  • Stabilirea cuantumului penalităţilor de întârziere datorate de debitor;
  • Redactarea cererilor de chemare în judecată şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţei de judecată;
  • Urmărirea şi monitorizarea executorilor judecătoreşti cu privire la valorificarea bunurilor debitorului şi acoperirea prejudiciului suferit de creditor.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: înfiinţare societăţi comerciale, avocat avize şi autorizaţii, avocat concurenţă neloială