În contextul în care patrimoniul intelectual constituie una dintre cele mai importante resurse care stau la baza dezvoltării economice, societăţile trebuie să îşi apere drepturile de proprietate industrială şi intelectuală şi să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea actelor de concurenţă neloială.

În toate aceste demersuri, de la obţinerea dreptului până la protecţia sa efectivă, adminsitrativă şi juridică, suntem alături de clienţii nostri, oferindu-le expertiza de specialitate care constă în :

  • Întocmirea şi depunerea la Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM a cererii de brevet de invenţie, a cererilor privind protecţia desenelor şi modelelor, a mărcilor;
  • Luarea măsurilor juridice pentru apărarea titularului brevetului de invenţie cu privire la dreptul său exclusiv de exploatare a invenţiei;
  • Conceperea contractelor de cesiune, exclusivă sau neexclusivă, a drepturilor care decurg din brevetul de invenţie, a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, a mărcii, a drepturilor patrimoniale de autor, a dreptului la reproducere a unei opere;
  • Conceperea contractelor de editare, de distribuire a unei opere audio/video, a contractelor de utilizare a unei baze de date, de vânzare a unui program de calculator;
  • Apărarea drepturilor privind invenţiile, desenele şi modelele, a dreptului de proprietate industrială şi obţinerea unei protecţii  efective, proporţionale cu drepturile încălcate, inclusiv prin repararea prejudiciilor suferite de proprietari;
  • Reprezentarea autorilor în faţa organismelor de gestiune colectivă, a Oficiului Român pentru Protecţia Drepturilor de Autor – ORDA;
  • Reprezentarea în faţa instanţei de judecată a titularilor drepturilor de proprietate industrială/intelectuală pentru recunoaşterea drepturilor lor/constatarea încălcării acestora, pentru acordarea de despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat.
  • Protecţia juridică a know-howului, a secretelor de afaceri, a datelor cu caracter personal;
  • Protecţia dreptului la imagine şi la viaţă privată;
  • Publicitate mincinoasă, publicitate comparativă

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avize şi autorizaţii, preţuri transfer, concurenţă neloială, recuperarea creanţelor.