Complexitatea fenomenului fiscal reprezintă un factor descurajant pentru societăţile contemporane, în contextul creşterii poverii fiscale şi a obligaţiilor contribuabilului către autorităţile fiscale. Politica fiscală reprezintă componentă esenţială a procesului decizional la nivelul societăţii, presupunând crearea şi implementarea unei veritabile strategii naţionale, internaţionale, la nivel individual sau de grup.

Domeniile noastre de intervenţie sunt:

  • Acordarea consultanţei de specialitate în materia taxelor şi impozitelor locale;
  • Formularea contestaţiilor împotriva actelor emise de autorităţile fiscale;
  • Reprezentarea societăţii în faţa organelor de control/instanţelor de judecată pentru susţinerea intereselor sale referitoare la anularea actului fiscal/la modificarea sa;
  • Întocmirea dosarului politicilor preţurilor de transfer şi implementarea acestora la nivelul societăţii.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avocat legislaţia muncii, înfiinţare societăţi comerciale, avocat proprietate intelectuală.