Avocat legislaţia muncii (dreptul muncii) – consultaţii, asistenţă şi reprezentare juridică

Raporturile juridice dintre angajat şi angajator sunt din ce în ce mai ample, mai stufoase, necesitând o atenţie deosebită din punct de vedere juridic, motiv pentru care avocaţii din cadrul societăţii noastre au o vastă experienţă în ceea ce priveşte:

 • Întocmirea/modificarea contractelor individuale de muncă;
 • Conceperea clauzelor speciale: clauza de neconcurenţă, de confidenţialitate, de formare profesională;
 • Analizarea fişelor de post şi asigurarea concordanţei prevederilor lor cu cele legale aplicabile şi ale celorlalte documente ale societăţii;
 • Superivizarea ROI, ROF şi adaptarea lor la reglementările legale în vigoare şi la specificitatea societăţii;
 • Analizarea modului în care salariaţii îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale şi stabilirea unor proceduri la nivelul societăţii pentru sancţionarea lor în cazul constatării unor comportamente necorespunzătoare;
 • Analizarea motivelor de suspendare/încetare a contractului individual de muncă şi întocmirea documentelor necesare;
 • Cooperarea cu personal specializat pentru asigurarea respectării de către societate a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Întocmirea contractului având ca obiect munca prin agent de muncă temporar;
 • Organizarea juridică a muncii suplimentare, de noapte, în ture;
 • Redactarea contractelor specifice: contracte de ucenicie, de formare profesională, de adaptare profesională;
 • Concedierea: identificarea motivelor de concediere, propuneri adecvate acestor motive, stabilirea etapelor si a procedurilor aplicabile în vederea desfacerii contractului individual de muncă, întocmirea documentelor de concediere şi comunicarea lor salariatului, constituirea comisiei de disciplină, efectuarea cercetării prealabile, desfacerea contractului de muncă;
 • Analizarea cauzelor care pot atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală a societăţii/salariatului;
 • Reprezentarea societăţii în relaţiile cu salariaţii, în faţa organelor de control/a instanţelor de judecată.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avocat înfiinţare societăţi comerciale, preţuri de transfer, avocat concurenţă neloială.