Element esenţial al societăţii contemporane, actor omniprezent pe toate scenele vieţii noastre, întreprinderea presupune o atenţie deosebită din toate punctele de vedere: productiv, tehnic, economic, juridic, fiscal etc.

Specialiştii noştri oferă o gamă largă de servicii în înfiinţarea de societăţi comerciale

 • Asigurarea secretariatului juridic al societăţii;
 • Conceperea şi redactarea actului constitutiv al societăţii, actelor adiţionale;
 • Înfiinţarea societăţilor comerciale, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale;
 • Întocmirea proiectelor de fuziune, divizare a societăţii;
 • Cesiunea părţilor sociale/acţiunilor;
 • Revocarea/numirea administratorilor;
 • Schimbarea sediului social;
 • Înfiinţarea punctelor de lucru, filiale, sucursale;
 • Diminuarea/majorarea capitalului social;
 • Excluderea asociatului/acţionarului;
 • Răscumpărarea propriilor acţiuni de către societate;
 • Înstrăinarea fondului de comerţ;
 • Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la Registrul Comerţului;
 • Protecţia acţionarului/asociatului minoritar în raport cu majoritatea;
 • Protecţia societăţii împotriva abuzului de drept al acţionarului/asociatului minoritar;
 • Auditarea juridică a societăţii pentru identificarea riscurilor juridice şi fiscale;
 • Gestiunea contractuala;
 • Participarea la şedinţele adunărilor generale, ale Consiliului de Administraţie;
 • Redactarea hotărârilor AGA/deciziilor Consiliului de Administraţie;
 • Completarea şi actualizarea registrelor societăţii;
 • Reprezentarea societăţii/acţionarilor/asociaţilor în relaţiile cu terţii, în faţa autorităţilor/Registrului Comerţului/instanţelor de judecată sau de arbitraj.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avocat contracte, avocat achiziţii publice, avocat drept fiscal, avocat tranzacţii imobiliare