Contracte – avocat specializat in redactarea si verificarea contractelor

Orice legătură comercială presupune un ansamblu de reglementări, adică un contract în alcătuirea căruia rolul avocaţilor este esenţial.  

Conceperea contractelor în temeiul informaţiilor furnizate de client, al intereselor acestuia, al prevederilor legale aplicabile şi negocierea clauzelor propuse cu partenerii;

Inserarea clauzelor speciale: neconcurenţă, confidenţialitate, esenţiale din perspectiva efectelor pactului comisoriu;

Identificarea şi eliminarea clauzelor abuzive;

Interpretarea clauzelor contractuale cu mai multe înţelesuri conform regulilor de şi principiilor de interpretare juridică;

Gestionarea etapei precontractuale, de negociere a contractului;

Analizarea contractelor în sensul identificării riscurilor pe care le presupun, a punctelor forte şi a celor slabe,

Propuneri de întărire/corectare a clauzelor contractuale în sensul creării de plus valoare clientului;

Realizarea gestiunii contractuale prin participarea la şedinţele periodice de analiză alături de echipe pluridisciplinare alcătuite din specialişti din domeniul tehnic, administrativ, fiscal;

Tipuri de contracte:

 • Contracte de vânzare-cumpărare;
 • Contract de locaţiune;
 • Contracte de administrare a proprietăţii;
 • Contracte de donaţie;
 • Contracte de mandat;
 • Contracte de agent, de comision, de intermediere;
 • Contracte de asigurare;
 • Contracte de adeziune;
 • Contracte de transport;
 • Contracte de antrepriză;
 • Contracte de arendă;
 • Contracte de împrumut;
 • Contracte bancare;
 • Contracte de prestări servicii;
 • Contracte de producţie, de fabricaţie;
 • Contracte de franciză;
 • Contracte de parteneriat, de asociere în participaţie, joint ventures;
 • Contracte vânzare-cumpărare liceneţe, drepturi de proprietate intelectuală;
 • Contracte de dezvoltare;
 • Contracte de transfer de tehnologie.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avocat dreptul muncii, infiintare societati comerciale, avocat achizitii publice, avocat proprietate intelectuala.