Avocat avize şi autorizaţii

Activitatea unei societăţi este condiţionată de existenţa autorizaţiilor şi avizelor impuse de autorităţile statului prin legi speciale, iar multitudinea acestora şi timpul care trebuie alocat pentru obţinerea lor reprezintă de multe ori o frână pentru dezvoltarea afacerilor. Personalul nostru asigură societăţii cadrul legal de funcţionare prin identificarea şi dobândirea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare.

  • Identificarea avizelor şi autorizaţiilor pe care trebuie să le deţină societatea în vederea funcţionării sale în conformitate cu cadrul legal existent, ţinand cont de mai mulţi factori precum: specificul activităţii sale, amplasare, salariaţi etc.;
  • Consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei de autorizare;
  • Depunerea documentaţiei la autoritatea competentă;
  • Reprezentarea societăţii în cadrul controlalelor efectuate de organele de control;
  • Întocmirea contestaţiilor împotriva actelor de control şi susţinerea lor în fata autorităţilor/instanţei de judecată.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business – avocat specializat în recuperarea creanţelor, dreptul muncii, proprietate intelectuală, drept fiscal.