Avocat achiziţii publice

Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în cadrul unor proceduri speciale menite să asigure funcţionarea optimă, concurenţială a pieţei, reprezintă, în economia actuală, principala formă de conlucrare cu autorităţile publice, cu statul.

Datorită valorilor contractuale foarte mari, aceste proceduri reprezintă, de numeroase ori, forma cea mai eficace de manifestare a concurenţei neloiale, motiv pentru care operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor trebuie să beneficieze de cunoştinţele specialiştilor noştri care să îi asiste în:

Analizarea şi modificarea contractelor de achiziţie publică: contracte de lucrări; contracte de furnizare; contracte de servicii;

Asigurarea respectării de către autoritatea contractantă a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor;

Solicitarea adresată autorităţii contractante pentru obţinerea lămuririlor cu privire la conţinutul documentaţiei de licitaţie;

Întocmirea contractelor de asociere/joint-ventures pentru operatorii economici în vederea depunerii unei candidaturi sau oferte comune;

Analizarea contractelor de concesiune, a contractelor sectoriale;

Consultanţă pentru evitarea conflictelor de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale;

Reprezentarea societăţii în faţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice/instanţei de judecată

Formularea contestaţiilor privind anularea actului emis de autoritatea contractantă, obligarea acesteia de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business: avocat recuperare creanţe, avocat concurenţă neloială, avocat drept fiscal, preţuri de transfer.