„ [:en]Legal justice is that state of things which complies with the law[:ro]Dreptatea juridica este acea stare de lucruri care este conforma cu legea ”

„Dreptatea juridică este acea stare de lucruri care este conformă cu legea”

Serviciile cabinetului nostru de avocatură (consultanţă şi reprezentare juridică) au la bază specializarea în dreptul afacerilor, precum si experienţa acumulată în ultimii 15 ani de activitate desfăşurată în interesul a numeroase companii naţionale şi internaţionale.

În ultimul timp, ne-am extins aria preocupărilor şi în ceea ce priveşte avocatura de familie, fiind unii dintre promotorii acestui nou concept pe plan naţional.

Formarea profesională, participarea la numeroase conferinţe de specialitate, cercetarea ştiinţifică şi informarea continuă reprezintă preocupări constante ale activităţii noastre.

Avocat Alina Leţia

Alina LetiaAvocat Alina Leţia este formator în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de profil – Institutul Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor – INPPA specializarea “Drept civil – contracte”.

Este o prezenţă activă în cadrul publicaţiilor de specialitate cu numeroase articole vizând teme de interes pentru comunitatea de afaceri.

Are, de asemenea, o vastă experienţă profesională în ceea ce priveşte legislaţia de afaceri: comercială, civilă, fiscală, achiziţii publice şi concurenţa neloială.

Afilieri profesionale

  • Baroul Bucureşti
  • Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
  • Uniunea Naţională a Mediatorilor din România
  • Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
  • Societatea Română de Drept European – SRDE
  • European Criminal Bar Association – ECBA
  • Union Internationale des Avocats – UIA
  • Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România – CCIFER