Ordinul nr 3093 din 14 octombrie 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri,  publicat in Monitorul Oficial nr. 761 din 21/10/2014

citeşte mai mult

Ordinul nr 2866 din 23 septembrie 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Publicat in Monitorul Oficial nr. 693 din 23 septembrie 2014

citeşte mai mult

Ordinul nr 2446 din 10 septembrie 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 2446/2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale. Publicat in Monitorul Oficial nr. 616 din 21/09/2014

citeşte mai mult