Ordinul nr 1802 din 2014 modificat

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul nr.1802 din 2014 al Ministerului Finanţelor Publice,

Publicate în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014

În vigoare de la 30 decembrie 2014 citeşte mai mult

Ordinul nr 4024 din 2014

Ordinul ANAF nr. 4024 din 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950 din 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 05 ianuarie 2015

În vigoare de la 05 ianuarie 2015 citeşte mai mult

Legea nr 170 din 2014

Legea nr. 170 din 2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014. Nu există modificări până la 22 decembrie 2014

În vigoare de la 21 decembrie 2014 citeşte mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr 79 din 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 79 din 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82 din 1991

Publicat în Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014

Intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2015 citeşte mai mult