Ordinul nr 3093 din 14 octombrie 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri,  publicat in Monitorul Oficial nr. 761 din 21/10/2014

citeşte mai mult