Procedura de înregistrare, la cerere

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din 07.01.2015,

Publicate în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015

În vigoare de la 01 februarie 2015 citeşte mai mult

Ordinul ANAF nr. 112 din 2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr. 112 din 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată,

Publicate în Monitorul Oficial partea I nr. 40 din 16 ianuarie 2015

În vigoare de la 01 februarie 2015 citeşte mai mult

Ordinul MFP nr. 83 din 2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul MFP nr. 83 din 2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015

Publicat în Monitorul Oficial nr. 76 din 29 ianuarie 2015

În vigoare de la 29 ianuarie 2015 citeşte mai mult

Ordinul nr 4018 din 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr 4018 din 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52 din 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal

Publicat în Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014

În vigoare de la 29 decembrie 2014 citeşte mai mult

Ordinul nr 1798 din 2014

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul MFP nr 1798 din 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246 din 2005

Publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 30 decembrie 2014

În vigoare de la 01 ianuarie 2015 citeşte mai mult