Decretul nr. 363/2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Decretul nr. 363/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

Publicat în Monitorul Oficial din 26 martie 2015

În vigoare de la 26 martie 2015 citeşte mai mult

Ordinul nr. 747/168/2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 747/168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 

Publicat în Monitorul Oficial din 25 martie 2015

În vigoare de la 25 martie 2015 citeşte mai mult

Decretul nr. 356/2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Decretul nr. 356/2015 privindpromulgareaLegiipentrucompletarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal 

Publicat în Monitorul Oficial din 25 martie 2015

În vigoare de la 25 martie 2015 citeşte mai mult

Ordinul nr. 614/2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

Publicat în Monitorul Oficial din 06 martie 2015

În vigoare de la 21 martie 2015 citeşte mai mult

Decretul nr. 347/2015

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Decretul nr. 347/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

Publicat în Monitorul Oficial din 20 martie 2015

În vigoare de la 20 martie 2015

citeşte mai mult