OpANAF nr. 2853 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 2853 din 2017 – privind modificarea şi completarea OpANAF nr. 3.845/2015 privind aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 03 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0783 din 03.10.2017

citeşte mai mult

OpANAF nr. 2743 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 2743 din 2017 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA- ului“

În vigoare de la 26 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0763 din 26.09.2017

citeşte mai mult

OMFP nr. 2435/1600/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 2435/1600/2017 – privind aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale, care se publică de catre întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie, în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

În vigoare de la 25 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0760 din 25.09.2017

citeşte mai mult

OpANAF nr. 2372 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF  nr. 2372 din 2017 privind aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

În vigoare de la 18 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0747 din 18.09.2017

citeşte mai mult

OpANAF nr. 2670 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 2670/2017 privind aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate, în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0744 din 15.09.2017

citeşte mai mult