OpANAF nr. 2372 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF  nr. 2372 din 2017 privind aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

În vigoare de la 18 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0747 din 18.09.2017

citeşte mai mult

OpANAF nr. 2670 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 2670/2017 privind aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate, în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0744 din 15.09.2017

citeşte mai mult

OMFP nr. 2331 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 2331 din 2017 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 221/2016 privind aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0745 din 15.09.2017

citeşte mai mult

OMFP nr. 2376 din 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 2376 din 2017 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de TVA, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0745 din 15.09.2017

citeşte mai mult

OMFP nr. 2326/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 2326/2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 05 Septembrie2017
Publicat în Monitoru lOficial nr. 0717 din 05.09.2017

citeşte mai mult