Ordin ANAF nr. 1203 din 10 Mai 2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordin ANAF nr. 1203 din 10 Mai 2018

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Monitorul Oficial nr. 424 din 18.05.2018 citeşte mai mult

OMFP nr. 1937 si Ordin MMJS nr. 1618/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 1937 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Monitorul Oficial nr. 415 din 16.05.2018 citeşte mai mult

OMFP nr. 1931 din 26 Aprilie 2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 1931 din 26 Aprilie 2018

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ – ordin comun Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial nr. 0402 din 10 mai 2018 citeşte mai mult

OMFP nr.1938/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Monitorul Oficial nr. 0399 din 09 mai 2018 citeşte mai mult