Ce este sponsorizarea?

Sponsorizarea, potrivit Legii nr. 32/1994 reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.

Cine poate fi sponsor?

Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

Cine poate fi beneficiar al sponsorizarii?

Conform art. 4. alin. (1) din Legea nr. 32/1994, poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) institutiile si autoritatile publice, organele de specialitate ale administratiei publice,

b) orice persoana juridica fara scop lucrativ,

c) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, de realizare emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si de publicare carti ori publicatii ( de exemplu: scoli, spitale, azile, orfelinate, asociatii care pot beneficia de sponsorizare daca au personalitate juridica).

Ce este mecenatul?

Din punct de vedere juridic, potrivit O.G. 36/1998, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica numita mecena transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific.

Cine poate fi mecena?

Poate fi mecena orice persoana fizica sau juridica romana sau straina.

Cine poate fi beneficiar al mecenatului?

Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fumdamentala si aplicata.

Prin ce se deosebesc cele doua?

Prima distinctie:

a)beneficiarul actului de mecenat poate fi doar o persoana fizica, fara sa existe obligativitatea de a fi recunoscute de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica,

b)beneficiarul sponsorizarii poate fi o persoana juridica sau o persoana fizica care trebuie recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica.

A doua distinctie:

a) contractul de mecenat trebuie incheiat in forma scris,a sub semnatura privata;

b) contractul de sponsorizare trebuie incheiat in forma autentica.

Cand o firma doreste sa faca un gest caritabil pentru a ajuta o persoana fizica fara a cere nimic in schimb persoanei respective, aceasta poate apela la mecena. In schimb, prin sponsorizare, legea recunoaste dreptul sponsorului de a primi recunoastere publica pentru gestul sau, avand dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

Legea distinge intre recunoasterea publica si publicitate, art. 5 alin. (5) interzicand ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Ce facilitati fiscale prevede legislatia fiscala in vigoare?

Persoanele fizice sau juridice, care efectueaza sponsorizari/acte de mecenat beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din baza impozabila. Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizari, cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 5% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.

Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române.

Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit. Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat.

Potrivit art. 25 lit (i) Cod Fiscal, sumele acordate cu titlu de sponsorizare si/sau mecenat se scad din impozitul pe profit datorat, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1.sunt in limita a 0,5% din cifra de afaceri;

2.nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.

In cazul in care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (cronologic), in aceleasi condiţii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual).

Nu beneficiază de facilităţile prevăzute de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizare sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului. Dispoziţiile anterioare nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.

Ca restrictii, art. 3 din Legea nr. 32/1994 le interzice persoanelor fizice sau juridice sa efectueze activitati de sponsorizare su de mecenat din surse obtinute de la buget.