Raspunderea civila profesionala, pentru malpraxis, apare in cazul practicienilor profesiilor liberale: avocati, notari, executori judecatoresti, consilieri juridici, arhitecti, medici, farmacisti, practicieni in insolventa, brokeri in domeniul asigurarilor, evaluatori, experti tehnici, jurnalisti, etc. In Romania, profesiile liberale sunt profesii reglementate, fiecare in parte prin cate o lege speciala de organizare si exercitare.

Dispozitiile privind raspunderea civila profesionala difera de la o profesie liberala la alta conform legii speciale. In cazul avocatului, Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat prevede obligatia avocatului de a se asigura pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite de Statut profesiei de avocat. Art. 231 din Statut, defineste raspunderea profesionala a avocatului pentru malpraxis ca fiind acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor legii, statutului si ale regulilor deontologice si stabileste conditiile in care asigurarea pentru raspunderea profesionala trebuie realizata. Obligaţiile avocatului nu sunt, în principiu, obligaţii de rezultat, ci de mijloace. Pe de altă parte, poziţia avocatului faţă de client nu este una de strictă subordonare, ci de relativă independenţă. Toate aceste elemente trebuie să fie avute în vedere de instanţele judecătoreşti sesizate cu acţiuni în stabilirea răspunderii civile profesionale a avocatului pentru cauzele de malpraxis. Dispozitiile speciale in materie de malpraxis se completeaza cu dispozitiile de drept comun cuprinse in art. 1349-1395 Con civil, care reglementeaza raspunderea civila. Faptul ca nu exista o lege speciala care sa stipuleze conditiile in care e angajata raspunderea profesionala, face ca malpraxisul sa poata fi foarte greu sanctionat.

In prezent, pe masura ce profesiile liberale evolueaza, atat clientii cat si practicienii devin tot mai constienti de drepturile si obligatiile lor, fapt ce a creat nevoia de a se apela la serviciile de asigurare pentru malpraxis. Obligativitatea incheierii de asigurari pentru malpraxis exista doar in cazul exercitarii unora dintre profesiile liberale, cum este cazul avocatilor pe care l-am analizat, insa si ceilalti practicieni aleg, deseori, sa incheie o astfel de asigurare. Cele mai des intalnite sunt asigurarile de malpraxis ce decurg din practica profesionala a medicilor, a avocatilor, a expertilor contabili, a arhitectilor, a notarilor publici.