I.Termenul de prescripţie

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune al creditorului împotriva debitorului care nu şi-a achitat datoria la scadenţă este termenul de drept comun în materie de obligaţii comerciale, respectiv de 3 ani,potrivit art. 2.517 din Codul Civil.

În cazul obligaţiilor contractuale de a da sau de a face, termenul de 3 ani începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel s-o execute, adică termenul de plată/scadenţa stabilit(ă) prin contract/factura.

Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, ce abroga Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/2005, s-a modificat si modalitatea de inregistrare in contabilitate a datoriilor/creantelor prescrise.

Ca regula generală, în conformitate cu pct. 187 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau plată sunt prescrise, societatea trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora (notificari, cereri de chemare in judecata, cereri de executare silita, proceduri de insolventa).

Pentru a scădea din evidențe creanțele prescrise, este nevoie de o justificare (notă, memoriu, referat etc.) întocmită de departamentul financiar-contabil, din care să rezulte situația acestor sume (natura lor, vechimea, demersuri întreprinse, cauzele neîncasării/neachitării, starea la zi a clienților/furnizorilor respectivi) și să se constate prescrierea lor, cu propunerea de a fi scăzute din evidențe.

Această notă justificativă, după aprobarea ei de către administratorul societății, va sta la baza înregistrării scăderii din contabilitate a creanțelor prescrise fiind documentul justificativ utilizat în acest sens. La scăderea din evidențe a crean­țelor (clienți neîncasați), societatea va înregistra cheltuieli cu pierderile din creanțe (la valoarea întregii sume, inclusiv TVA), nedeductibile însă la calculul profitului impozabil, conform art. 25 alin.(4) lit. h Cod fiscal.

Astfel cum prevede art. 25 alin. (4) lit. h Cod fiscal, nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, precum si cele inregistrate in alte cazuri decat urmatoarele:

1.punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile legii nr. 85/2014;

2.procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

3.debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

4.debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

5.debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul;

Cu privire la creantele neincasate, baza de impozitare a TVA se reduce doar in cazul falimentul beneficiarului, in baza hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2014 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva, conform art. 287 lit d) din Cod Fiscal. In acest scop societatea va emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus.

Conform pct. 56 alin (3) din OMFP 3055/2009, evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor. Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare. Potrivit pct. 189 din OMFP 3055/2009 creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu”). In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasate.

Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sume care nu se mai poate recupera.

II.Inregistrari contabile

Creantele se vor scoate din evidenta astfel:

 1. Transferul creantelor la “client incerti” prin formula contabila:

4118=4111

 1. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere, la nivelul sumei care se considera ca nu se mai poate recupera

6814=491

 1. Inregistrarea pierderii din creante:

654=4118

 1. Anularea ajustarii care ramane fara obiect:

491=7814

 1. In cazul debitorilor radiati precum si al celor pentru care prin hotarare judecatoreasca s-a declarat falimentul, daca nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor, in baza documentelor care atesta aceste stari de fapt (radiere, faliment) creantele se vor scoate din evidenta prin formula contabila 654=4111.

III.Deductibilitatea provizioanelor/ajustarile

Din punct de vedere fiscal, conform art. 26 alin 1 lit (c) din Codul Fiscal, sunt deductibile provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 30% din valoarea acestora, daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la scadenta;
 2. nu sunt garantate de alte persoane
 3. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

Conform art. 26 alin. 1 lit. (j) din Codul Fiscal, sunt deductibile ajustarile constituite in limita unui procent de 100 % din valoarea creantelor, creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt detinute la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti care atesta aceasta situatie;
 2. nu sunt garantate de alte persoane
 3. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

In concluzie, pentru a scoate din evidenta datoriile prescrise, trebuie parcursi urmatorii pasi:

 1. Departamentul financiar-contabil va intocmi o nota justificativa in care va prezenta detalii despre datorie cu precizarea naturii, vechimii, demersurile intreprinse, cauzele neachitarii, starea furnizorului si va constata prescrierea acesteia, cu propunerea de a fi scoasa din evidenta;
 2. Consiliu de administratie/Administratorul va intruni si va hotara pe baza notei justificative daca aproba sau nu scoaterea din evidenta contabila a datoriei emitand o decizie de aprobare a prescrierii datoriei;
 3. Departamentul financiar-contabil, in baza deciziei Consiliu de administratie/Administratorul ca document justificativ, va intocmi nota contabila de prescriere a datoriei si al scoaterii din evidenta contabila.