Legea nr. 1 din 06.01.2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Legea nr. 1 din 06.01.2017 – privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 015 din 06.01.2017
citeşte mai mult

OMFP nr. 116 din 25.01.2016

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 116 din 25.01.2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
Monitorul Oficial nr. 0086 din 31.01.2017
citeşte mai mult

OMFP nr. 164 din 25 Ianuarie 2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 164 din 25 Ianuarie 2017 – pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale
Monitorul Oficial nr. 0108 din 2017 din 08.02.2017
citeşte mai mult

Ordin ANAF nr. 210 din 13.01.2016

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordin ANAF nr. 210 din 13.01.2016 – privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
Monitorul Oficial nr. 0040 din 13.01.2017
citeşte mai mult