Ordinul ANAF nr.3697/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr.3697/2017 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” 

În vigoare de la 26 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2017
citeşte mai mult

Ordinul ANAF nr.605/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr.605/2017privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA 

În vigoare de la 01 februarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 01 februarie 2017
citeşte mai mult

Ordinul ANAF nr. 592/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr. 592/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutuluif ormularului (390 VIES) “Declaraţiere capitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017

citeşte mai mult

Ordinul ANAF nr. 591/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “ Decont de taxa pe valoarea adaugata”

În vigoare de la 01 februarie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 01 februarie 2017
citeşte mai mult

Ordinul ANAF nr. 511/2017

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordinul ANAF nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

În vigoare de la 09 februarie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 110 din 09 februarie 2017
citeşte mai mult